Erb


Hlavná stránka

Oznamy

Samospráva

O obci 

 

Počitadlo prístupov

Odkazy

Logo PSK

Logo Fond kultury a umenie narodnostné menšiny

Bener natur pack

Profil verejného obstarávateľa

 

Indentifikačné údaje:

Názov organizácie : Obec Kurimka
Sídlo: Obec Kurimka, Kurimka 12, 090 16 Cernina
IČO: 00330663
Štatutárny zástupca: Ing. Martina Ilečková, starostka obce
Web: www.kurimka.sk

Obec Kurimka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

Vyhlásené VO

Dátum
Názov
Dokument
26.08.2022 Kurimka-
Zateplenie dodanie novej omietky a fasády KD a OcÚ zo severnej strany

Ikona Výzva

IkonaVyhodnotenie ponúk

17.09.2021 Kurimka-
Zateplenie dodanie novej omietky a fasády KD a OcÚ zo zapadnej strany

Ikona Výzva

IkonaVyhodnotenie ponúk

09.09.2021 Kurimka-
Cesta cez cintorin k sakrálnej budove Gr. kat. cirkvi Kurimka

Ikona Výzva

IkonaVyhodnotenie ponúk

30.07.2020 Kurimka
,,Naše detske ihrisko pod Makovicou"

Ikona Výzva
IkonaNávrh zmluvy
IkonaNávrh na plnenie kritérií
IkonaVýkaz Výmer
IkonaPríloha č.1
IkonaPríloha č.2
IkonaPríloha č.3
IkonaPríloha č.4
IkonaPríloha č.5
IkonaPríloha č.6
IkonaSúhrná správa o zákazke
IkonaVyhodnotenie ponuky

10.12.2019 Kurimka
Oprava vnútorných priestorov KSB a Obecného úradu

Ikona Výzva
IkonaVyhodnotenie ponuky č.1
IkonaVyhodnotenie ponuky č.2
IkonaVyhodnotenie ponuky č.3

7.11.2019 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu

Ikona Výzva
IkonaVýzva na cenovu ponuku č.1
IkonaVýzva na cenovu ponuku č.2
IkonaVýzva na cenovu ponuku č.3
IkonaZáznam z prieskumu trhu 20.11.2019
IkonaVyhodnotenie VO
IkonaVyjadrenie neuspešného uchadzača
IkonaCenová ponuka Mourez s.r.o.

13.11.2018 Oprava sály kultúrno spravnej budovy č. 12

Ikona Výzva
Ikona Príloha č.1
Ikona Príloha č.2
Ikona Príloha č.3
Ikona Príloha č.4

13.11.2018 Oprava a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrno spravnej budovy

Ikona Výzva
Ikona Príloha č.1
Ikona Príloha č.2
Ikona Príloha č.3
Ikona Príloha č.4

18.9.2018 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Ikona Výzva
Ikona Príloha č.1
Ikona Príloha č.2
Ikona Príloha č.3
Ikona Príloha č.4

11.5.2018 Vyasfaltovanie prístupovej cesty k rómskym obydliam

Ikona Výzva
Ikona Príloha č.1
Ikona Príloha č.2
Ikona Príloha č.3
Ikona Príloha č.4
Ikona Čestné vyhlásenie

24.4.2018 KSB a obecný úrad Kurimka

Ikona Výzva
Ikona Príloha č.1
Ikona Príloha č.2
Ikona Príloha č.3
Ikona Príloha č.4
Ikona Čestné vyhlásenie

29.3.2018 Hasičská zbrojnica Kurimka

Ikona Výzva
Ikona Príloha č.1
Ikona Príloha č.2

 

 
Úradne hodiny

Pondelok
8:00 - 16:00

Utorok
8:00 - 16:00

Streda
8:00 - 17:00

Štvrtok
8:00 - 16:00

Piatok
8:00 - 13:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Svidnik

Počet obyvateľov
410

Prvá písomná zmienka
1548

Matričný úrad
Obec Cernina

Výmer katastra
1246 ha

Nadmorská výška
330 m.n.m

Kontakt

Kurimka 12
090 16 Cernina

Telefón: +421 54 788 11 48

E-mail: kurimka@kurimka.sk

IČO: 00330663

DIČ: 2020808746

IBAN:
SK 14 0200 0000 0000 2852 3612