Erb


Hlavná stránka

Oznamy

Samospráva

O obci 

 

Počitadlo prístupov

Odkazy

Logo PSK

Logo Fond kultury a umenie narodnostné menšiny

Bener natur pack

Vitajte na internetovej stránke obce Kurimka

Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce Kurimka. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie.

Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok. Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@kurimka.sk

Oznámenie
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

error loading iconViac informácií tu...

Zverejnené 08.07.2024 

Plagat zemetrasenie

Oznámenie o strategickom dokumente
„Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“

error loading iconCelé oznámenie tu...

 

Zmena cestovných poriadkov SAD

error loading iconViac informácii tu...

Zmena spôsobu vývozu odpadu

Vážení občania,
od 1.1.2024 došlo k zmene spôsobu vývozu komunálneho a triedeného odpadu. Odvoz komunálneho aj triedeného odpadu bude zabezpečovať spoločnosť Fúra s.r.o.

Komunálny odpad

 • Vývoz sa bude realizovať raz za dva týždne podľa harmonogramu
 • Nádoby je potrebné v deň vývozu vyložiť pred bránu
 • Vyvážať sa budú len:
  • Označené nádoby na odpad
  • Rodiny do 4 členov budú mať označenú jednu 110l / 120l nádobu
  • Rodiny s viac ako 5 členmi môžu mať označené dve 110l/ 120l nádoby alebo jednu 240l nádobu
  • Ak domácnosť chce mať označených viac nádob, budú tieto spoplatnené nad rámec poplatkov (110l /120l nádoba...46,80 , 240l nádoba...78,-€)
  • Vývoz bude realizovaný z domácností, ktoré uhrádzajú poplatok za odpad
  • Originál vrecia s potlačou „Fúra“
V prípade, že Vám niekedy nebude stačiť nádoba na odpad, vrecia si môžete zakúpiť na Obecnom úrade za 1,92 €/ks

Vývoz komunálneho odpadu je za úhradu - poplatok TKO!

Triedený odpad

 • Vývoz sa bude realizovať podľa harmonogramu
 • Vyvážať sa bude triedený odpad vo farebných vreciach, ktoré Vám boli distribuované koncom minulého roka

V prípade, ak budete potrebovať ďalšie vrecia na triedený odpad, tieto si môžete prísť prevziať zadarmo na obecný úrad.

Vývoz triedeného odpadu je
ZADARMO!
Preto žiadam všetky domácnosti, aby triedili odpad v čo najväčšej miere!

Žlté vrecia: PLASTY – fólie, igelitové obaly, plastové a PET fľaše, prepravky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie

Modré vrecia: PAPIER – noviny, časopisy, stlačené kartóny

Zelené vrecia: SKLO – prázdne sklenené fľaše, sklenené kahance bez sviečky a iného kompozitu, veľké tabuľové sklo – musí byť z bezpečnostných dôvodov rozbité

Červené vrecia: ELEKTRO A KOVOVÉ OBALY – elektroodpad musí byť vcelku so všetkým časťami, konzervy bez zvyškov jedla, plechovky, kovové obaly, čisté viečka od jogurtov

V prípade otázok alebo nejasností ohľadom odpadov volajte:
0940 500 039

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Katarína Felder rod. kapová

error loading iconOznámenie tu...

Zverejnené 27.02.2024

„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

error loading iconOznámenie tu...

Podpora projektu

Zápisnica

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbach do NR SR 30.09.2023

 

error loading iconCelá zápisnica tu...

Podpora projektu

Schody

Adaptačná strategia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconViac informácií tu...

 

Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconViac informácii tu...

SODB 2021 -sprístupnenie dátového produktu ..MOJA OBEC"

dovoľte mi informovať Vás, že štatistický úrad SR 1. februára 2023 zverejnil ďalší dátový produkt s názvom "MOJA OBEC", ktorý by mal slúžiť primárne obciam, keďže práve obce boli jedným z hlavných partnerov pri zabezpečovaní Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. "MOJA OBEC" ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o danú obec.

Moja obec v štatistikach link...

Oznam
Priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa

Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli v roku 2022 nehnuteľnosť, alebo došlo k akejkoľvek zmene týkajúcej sa nehnuteľnosti,
sú povinný podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do konca januára 2023 podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí ešte nepodali priznanie za psa v minulom roku, aby tak urobili do konca januára 2023.

Tlačivo na podanie daňového priznania nájdete tu: 

error loading iconTlačivo...

 

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

Výzva PSK

Vyzva PSKVýzva PSK

Plagat festival

Zverejnené 03.10.2022

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

error loading iconViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

Oznam

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 08.04.2022 bola v Bardejove otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Našim poslaním je poskytovať komplexné odborné poradenstvo (ekonomické, právne, psychologické) ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii.

error loading iconViac informácií tu...

Zverejnené 21.4.2022

Oznam

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy
Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile.
Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte   >>> klik <<<

Video o virtuálnej karte tu   >>>klik<<<

Virtuálnu dopravnú kartu môžete ziskať na tomto odkaze tu   >>>klik<<<

Zverejnené 20.4.2022

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

error loading iconViac informácií tu...

 

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

error loading iconViac informácií tu...

 

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

error loading iconViac informácií tu...

Projekt PSk

 

Projekt PSK

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

error loading iconRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

 

propagacia príspevku

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 
Úradne hodiny

Pondelok
8:00 - 16:00

Utorok
8:00 - 16:00

Streda
8:00 - 17:00

Štvrtok
8:00 - 16:00

Piatok
8:00 - 13:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Svidnik

Počet obyvateľov
410

Prvá písomná zmienka
1548

Matričný úrad
Obec Cernina

Výmer katastra
1246 ha

Nadmorská výška
330 m.n.m

Kontakt

Kurimka 12
090 16 Cernina

Telefón: +421 54 788 11 48

E-mail: kurimka@kurimka.sk

IČO: 00330663

DIČ: 2020808746

IBAN:
SK 14 0200 0000 0000 2852 3612